Kontakt

Är du intresserad av att
veta mer om rytmisk gymnastik?

Kontakta:
Anna Skogholm, anna.skogholm@gymnastik.se
08-699 64 34

Är du intresserad av att stötta
svensk rytmisk gymnastik?

Kontakta:
Kristina Göthberg
Ordförande
Kommittén för rytmisk gymnastik i Sverige
kristinagothberg@hotmail.com

Vill du veta mer om Therese
satsning mot OS-final?

Kontakta:
Kristina Göthberg
Enligt ovan