Rytmisk gymnastik

Vid OS i Los Angeles 1984 utsågs Rytmisk Gymnastik till världens vackraste idrott av den församlade sportpressen. Rytmisk Gymnastik är en kvinnlig sportgren, där gymnasten utför sina övningar med handredskap till musik. Varje rörelse ska motsvara musikens karaktär och följa dess rytm. De estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att presentera kombinationen gör Rytmisk Gymnastik till en gren som genom sina oändliga variationsmöjligheter fascinerar såväl utövare som publik.

Redskap

Det finns fem olika handredskap med egna tekniskabestämmelser: rep, tunnband, boll, käglor och band.
Vartannat år faller ett handredskap bort och man tävlar på fyra = mångkamp. Under alla program ska handredskapet vara i kontinuerlig rörelse samt i harmoni med det gymnastiska och musikaliska utförandet. Handredskapet ska hanteras
så att det befinner sig i gymnastens händer, på hennes kropp, på golvet eller i luften.

Tävlingsformer

I Rytmisk Gymnastik tävlar man både individuellt i fyra program och i trupp i två program med fem gymnaster i varje.
Källa: Svenska Gymnastikförbundet